TAPAS Y TAPONES

TIPO BOCA
Tapa 127 mm
Tapa 86 mm
Tapa 58 mm
Tapa 53 mm
Tapa 38 mm
Tapa 28 mm
Tapa Pilfer 28 mm
Tapa Convexa 53 mm
Tapón Plano 28 mm
Tapón Redondo 58 mm
Tapa con Trinquete 38 mm
Taps Yogurt 38 mm
Tapa Estriada 127 mm
Tapa Estriada 86 mm
Tapa Estriada 83 mm
Tapa Estriada 53 mm
Tapón Plano 28 - 38 mm
Tapón Curvo 58 mm
Válvula Push Pull 28 mm
Válvula Wide Top 28 mm
Válvula Atomizadora 28 mm